Khước từ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm chăm sóc cuộc sống lành mạnh

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về trang web từ chối trách nhiệm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại careforhealthylife1218@admin.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm chăm sóc cuộc sống lành mạnh

Tất cả thông tin trên trang web này – https://www.careforhealthylife.com/ – được xuất bản với mục đích tốt và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Care For Healthy Life không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (Care For Healthy Life), hoàn toàn có nguy cơ. Care For Healthy Life sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo miễn trừ trách nhiệm và Mẫu điều khoản và điều kiện.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác không ngụ ý khuyến nghị cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa liên kết có thể đã biến mất.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản bảo mật khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy chắc chắn kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như Điều khoản dịch vụ của họ trước khi tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với khuyến cáo của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.